Η Ιατρική Εταιρεία «Μαγνητική Πατρών» ιδρύθηκε το 2003 από τους ιατρούς ακτινολόγους : Καραχάλιο Διονύσιο, Μιχαήλ Ανδρέα, Τσαπαλίρα Αθανασία και Χαλμούκη Απόστολο.

Το όραμα και ο στόχος των ιδρυτών της είναι η προσφορά υπηρεσιών υγείας υψηλής ποιότητας και η συνεχής προσπάθεια για βελτίωση και αναβάθμιση των υπηρεσιών στο χώρο της υγείας.

Η εγκατάσταση εξοπλισμού υψηλής τεχνολογίας, πρωτοποριακού στην Νοτιοδυτική Ελλάδα, αποτελεί πρώτιστο μέλημα της εταιρείας.

Η «ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε» λειτουργεί δύο διαγνωστικά κέντρα. Τα κέντρα μας είναι πιστοποιημένα με ISO 9001 ενώ υπάρχει συνεχής αναβάθμιση του τεχνολογικού εξοπλισμού.